Sini Internet Projecten

Maatwerk

Vertel ons uw specifieke wensen, en wij bouwen het voor u !


Bezettingsbarometer Onderwijs (Prognosetool voor het Voortgezet Onderwijs)

LEERLINGEN
De BezettingsBarometer geeft u het antwoord, op basis van de te verwachten instroom vanuit het basisonderwijs in de komende 8 jaar, die u vervolgens kunt sturen op meerdere parameters: basisschool, regio, trends per onderwijstype, vraag naar vakken, en bijzondere individuele variabelen.

Het programma neemt u al het werk uit handen. Het enige dat u zelf doet is de eenmalige jaarlijkse inventarisatie bij de basisscholen, het invoeren of importeren van de verkregen data, en het instellen en muteren van uw schoolspecifieke parameters.

DOCENTEN
Zoals bekend zullen er de komende jaren tekorten of juist overcapaciteit ontstaan in bepaalde bevoegdheden: landelijk maar vooral ook regionaal. Daarnaast stromen leerkrachten uit of gaan minder uren voor de klas staan.

Natuurlijk wilt u als onderwijsinstelling zo vroeg en nauwkeurig mogelijk weten waar en wanneer knelpunten ontstaan, zodat u daar bijtijds op kunt inspelen.

Met de BezettingsBarometer kijkt u tot 8 jaar (!) vooruit. Nu al worden toekomstige tekorten of overcapaciteit zichtbaar.

BEVOEGDHEDEN
Vanaf 2017 mogen docenten alleen nog onderwijs geven in vakken waarvoor ze een bevoegdheid hebben. In de bovenbouw moet deze bevoegdheid bovendien 1e graads zijn.

Wat zijn de consequenties voor onze school, per vak, per onderwijstype en totaal? Voor de exacte vakken? Voor de bovenbouw?
Nieuwe wetgeving. Eigen beleid. Toekomstige fusies. Vertrek van key docenten.

Met de scenariomodule rekent u elke denkbare situatie door, voor de komende 8 jaar, of zelfs nog verder.


KvK: 37112728 | BTW-nr. NL002091505B57 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | © 2004 - 2024